خال ها در واقع ضایعات پوستی در سایزها و رنگ های مختلف هستند که ممکن است به صورت تکی یا گروهی بر روی پوست صورت یا پوست سایر قسمت های بدن وجود داشته باشند. گاها وجود این ضایعات باعث کاهش اعتماد به نفس افراد و همچنین آزار و اذیت او می شود. از همین رو […]

read more »