استفاده از تیغ ، وکس ، اپلاسیون و دیگر روش های از بین برنده مو های زائد نه تنها نتایجی دائمی و مطلوب ندارند ، بلکه می توانند عوارض جانبی خطرانکی مانند عفونت و بریدن پوست را برای افراد به وجود آورد. از همین رو متخصصین پوست و زیبایی به تمامی افراد چه خانم ها […]

read more »