شادابی و نشاط پوست که عنصری بسیار مهم در زیبایی افراد تلقی می شود با گذشت زمان و در اثر عوامل محیطی همچون استعمال دخانیات ، استفاده از مواد آرایشی نامرغوب، دستکاری نمودن جوش های عفونی و ویروسی کمتر شده، بر زیبایی و اعتماد به نفس افراد تاثیر منفی می گذارد. به همین دلیل افراد […]

read more »