ایجاد ظاهری خسته و بی روح از جمله شایع ترین پیامدهای ناخواسته پیر شدن می باشد که بروز آن دلایل متعددی از جمله کمتر شدن و از دست رفتن توانایی بدن برای دفع مواد زائد و سمی ، رسیدن کمتر اکسیژن و مواد غذایی به بافت ها  ، کاهش الاستین و کلاژن سازی پوست و […]

read more »