مزوتراپی پوست : ایجاد ظاهری خسته و بی روح از جمله شایع ترین پیامدهای ناخواسته پیر شدن می باشد که بروز آن دلایل متعددی دارد، در ذیل به تعدادی از مهم ترین آن ها که مورد تایید متخصصان کلینیک سیماطب زاهدان می باشد اشاره کرده ایم: کمتر شدن و از دست رفتن توانایی بدن برای […]

read more »